Podmínky ochrany osobních údajů


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MAJÁK o.p.s., IČ: 25 40 52 76, se sídlem Konopná 776/8, Liberec XIV-Ruprechtice (dále jen „MAJÁK“)
Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro návštěvníky stránek na internetové adrese www.materialy.majakops.cz. Správcem osobních údajů je MAJÁK.
Kontaktní e-mail správce: petra.radova@majakops.cz.


JAKÉ Z VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?
Při naší činnosti zpracováváme veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli při vyplnění objednávkového formuláře, tedy jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefon) a doručovací adresu. Naopak nesbíráme žádné osobní údaje z vaší aktivity na našich internetových stránkách; soubory cookies z našich stránek, zejména informace o IP adrese, jsou anonymizovány.


K JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?
Vaše osobní údaje můžeme použít pouze za tím účelem, ke kterému dáte souhlas; pokud jste s námi uzavřeli kupní smlouvu, potom smíme Vaše osobní údaje použít ke splnění našich povinností z této kupní smlouvy. K dalším účelům (např. informace o nových nabídkách programů či edukačních pomůcek MAJÁKu) můžeme údaje použít pouze tehdy, pokud k tomu dáte svůj výslovný souhlas, např. zaškrtnutím příslušné kolonky u kontaktního formuláře.
Právním základem pro zpracování je ve všech případech Váš souhlas. Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů máte kdykoliv právo odvolat, a to výslovnou žádostí odeslanou na shora uvedený e-mail.


KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám, pokud to po nás nevyžaduje zákon. Naše stránky mohou obsahovat cookies třetích stran, které ale slouží pouze k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, protože neznají identitu návštěvníka stránky.


JAK DLOUHO ZŮSTANOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE U NÁS ULOŽENY?
Vaše osobní údaje v souvislosti s kupní smlouvou u nás zůstanou uloženy nejdéle po dobu tří let, v případě výslovně uděleného souhlasu pak na dobu neurčitou až do okamžiku odvolání souhlasu či uplatnění práva na výmaz.


ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE AUTOMATIZOVANÝM ZPŮSOBEM?
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování. Vaše údaje má k dispozici naopak pouze sám správce.


JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA VŮČI SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Máte právo požadovat od správce informace o všech Vašich osobních údajích, které zpracováváme.
Dále máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat vymazání Vašich osobních údajů z našeho systému, jejich opravu nebo rozsah zpracovávaných údajů omezit.
Také máte právo požadovat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě jsme povinni přestat zpracovávat Vaše údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, případně pokud je nebudeme potřebovat pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností podle platných právních předpisů, máte také právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 11. 2020.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení